έλος ΣυνώνυμαΈλος Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • βάλτο, βάλτοι, εκβολές, ττε, moor, everglade, βάλτος, πυθμένα, λάσπη, φρεατίων, slough, τέλμα, κινούμενη άμμο.

έλος Συνώνυμο συνδέσεις: βάλτο, ττε, λάσπη, τέλμα,