άρνηση ΣυνώνυμαΆρνηση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ακυρότητα, ασήμαντος άνθρωπος, μη ύπαρξη, ανυπαρξία, κενά, κενό, αφάνεια.
  • απόρριψη, μη αποδοχή, turndown, μη συμμόρφωση, άρνηση, διαφωνία, όχι, βέτο, αποδοκιμασία, nay, υπερισχύοντα, αποκήρυξη, balkiness, απροθυμία, αντίρρηση, την περιφρόνηση.
  • άρνηση, απόρριψη, επίπληξη, απόκλιση, παρακράτηση, απαγορεύοντας, όχι, βέτο, αποδοκιμασία, απώθηση, απαγόρευση, αντίχειρες κάτω.

άρνηση Συνώνυμο συνδέσεις: ακυρότητα, ασήμαντος άνθρωπος, κενά, κενό, απόρριψη, turndown, άρνηση, διαφωνία, όχι, βέτο, αποδοκιμασία, απροθυμία, αντίρρηση, άρνηση, απόρριψη, επίπληξη, απόκλιση, απαγορεύοντας, όχι, βέτο, αποδοκιμασία, απαγόρευση,

άρνηση Αντώνυμα