Τέλος Συνώνυμα


Τέλος Συνώνυμα Επίρρημα μορφή

  • τελικά.

Τέλος Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αποτέλεσμα, συνέπεια, έκβαση, ζήτημα, γεγονός, οικισμός, φρούτα.
  • σκοπός, πρόθεση, στόχος, αιτία, προορισμό, αντικείμενο.
  • τελειώσει, τελειώνει, συμπέρασμα, κοντά, φινάλε, finis, στάση, παύση, surcease, λήξης, ολοκλήρωση, εκπλήρωση, ανάλυση, denouement, απόηχο.
  • τέλος.
  • τέρμα, άκρο, όριο, άκρη, σημείο, bourne, καταγγελία.

Τέλος Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • τελείωμα, συμπέρασμα, παύουν, σταματήσει, τερματίσει, surcease, διακόψει, κλείστε, απέχουν, λήγουν, ολοκλήρωση, περατωθεί.
Τέλος Συνώνυμο συνδέσεις: τελικά, αποτέλεσμα, συνέπεια, γεγονός, φρούτα, πρόθεση, αιτία, συμπέρασμα, φινάλε, finis, στάση, παύση, surcease, λήξης, εκπλήρωση, ανάλυση, denouement, τέλος, τέρμα, όριο, άκρη, σημείο, καταγγελία, συμπέρασμα, σταματήσει, surcease, διακόψει, κλείστε, απέχουν,

Τέλος Αντώνυμα