Κρατήσει ΣυνώνυμαΚρατήσει Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • προς το ζην, υποστήριξη, σημαίνει, συντήρηση, διαβίωσης, τροφή.

Κρατήσει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • διατήρηση, διαχείριση, συμπεριφοράς, τρέχει, λειτουργούν, ασχολείται με, το εμπόριο, απόθεμα.
  • κρατήστε, διατηρούν, έχουν, κατέχουν, τον έλεγχο.
  • κρατούν, διατηρούν, αποθεματικό, να περιορίσει, περιορίζουν, εμπόδιζαν, να καθυστερήσει, να εμποδίζουν, καθυστερούν.
  • παραμένουν, κρατήστε, κρατήστε για, κρατήστε γρήγορα, διατηρήσουν, διατηρούν.
  • παρατηρούν, γιορτάζουν, τον εορτασμό, τιμήσει, εκτελέσει, εκπληρώσει, κρατήστε, τηρούν.
  • συνεχίσει, διατηρήσουν, διατηρούν, μείνετε, υποστήριξη, εξασφαλίζει, διατήρηση, προστασία.

Κρατήσει Συνώνυμο συνδέσεις: υποστήριξη, σημαίνει, συντήρηση, τροφή, διατήρηση, διαχείριση, απόθεμα, κρατήστε, έχουν, κατέχουν, καθυστερούν, παραμένουν, κρατήστε, διατηρήσουν, τον εορτασμό, εκπληρώσει, κρατήστε, διατηρήσουν, υποστήριξη, διατήρηση, προστασία,

Κρατήσει Αντώνυμα