Τέλος Αντώνυμα


Τέλος Αντώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αρχή, έναρξη, incipience, προέλευσης, πηγή, βρεφική ηλικία.

Τέλος Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • αρχίσει, έναρξη, κινήσει, προκύπτουν, άνοιξη, ανοίξτε.

Τέλος Συνώνυμα