Σαν Αντώνυμα


Σαν Αντώνυμα Επίθετο μορφή

  • αδέξια, αμήχανη, ακατάλληλη, απότομου, άσχετος.
  • διαφορετικές, ποικίλες, άλλα, αντίθετο, σε αντίθεση, άλλο.

Σαν Αντώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αντίθετο, αντίθεση, αντίστροφη, αντίθετα, αντίφαση.

Σαν Συνώνυμα