Προσβολή Αντώνυμα


Προσβολή Αντώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • κομπλιμέντο, έπαινος, εγκώμιο, φόρο τιμής, τιμή.
  • κομπλιμέντο, επαίνους, έπαινο, τιμή, χειροκροτήματα, φόρο τιμής.

Προσβολή Αντώνυμα Ρήμα μορφή

  • εντολή, έπαινος, εγκωμιάζω, επαινούν.
  • να φροντίσει, παρακολουθήσουν, άγχος, υπογραμμίζουν, διεκδικούν.
  • συγχαρώ, επαίνους, συνιστώ, τιμήσει, γιορτάζουν, χειροκροτήσουν, σέβονται.

Προσβολή Συνώνυμα