Κρατήσει Αντώνυμα


Κρατήσει Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • απελευθέρωση, ας πάει, δωρεάν, να ελευθερώσει, εντολών.
  • αφήσει να πάει, να παραδώσει, απελευθέρωση, πτώση.
  • ξεχνάμε, παραμελούν, σπάσει, di-τιμή.
  • σταματήσει, να διακόψει, να σπάσει, να διαταράξει.

Κρατήσει Συνώνυμα