Απαγόρευση Αντώνυμα


Απαγόρευση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • έγκριση, άδεια, αποδοχή, ενθάρρυνση, ελευθερία, laissez-faire.
  • ελευθερία, άδεια, επίδομα, αποδοχή, νομιμοποίηση, ενθάρρυνση.

Απαγόρευση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • επιτρέπει, ας, άδεια, νομιμοποιήσει, ενθαρρύνει.

Απαγόρευση Συνώνυμα